Nyheter » 2018 » Februar » Bra oppmøte på Årsmøte i IFF

SØK

Fair Play serien 2020

Ikke klar

SIF cup 7. mars


Tradisjonen tro, så stiller MIF TI igjen opp i SIF cup 2020.

Dette blir en hyggelig dag med mye fotball, samt møte mange kjente fjes igjen etter en vinter med kun trening.

Det har blitt endringer i puljeoppsettet, så nå er det 5 kamper, vi møter bl.a. BUL og SIF,

Les mer »

2017 | 2018 | Februar - Mars - April - Juli

Bra oppmøte på Årsmøte i IFF

13.02.2018

Tirsdag 13. februar kl 18:00 gjennomførte IFF gruppa Årsmøte på "Brakkeriggen" på Isachsen stadion. Hyggelig at mange møtte opp for å høre på sakene som ble gjnenomgått

ÅRSMØTE MIF IFF

Tirsdag 13. februar kl 18:00

Det ble bra oppmøte på IFF gruppas Årsmøte som ble gjennomført i møterommet på Brakkeriggen på Isachsen stadion.
Styreleder Tor Erling Halvorsen gikk i gjennom Årsrapporten fra 2017 hvor konklusjioenen var at IFF har drevet bra med aktiviteter både innen fotball og håndball, samt barnegruppa.

Barnegruppa som har spillere i alderen 8-10 år ble formelt tatt opp som ny gruppe i IFF ledet av Inger M. Pettersen.

Styret ble gjenvalgt uten store protester.

Tor Erling Halvorsen - Styreleder
Katrin Solerød - sekretær / adm
Janne Cecilie Hafskjold - styremedlem
Tom Andersen - styremedlen / fotball
Toni Molin - styremedlem / fotball
Gro Elisabeth Weum - styemedlem / håndball
Inger M. Pettersen - NY. Styremedlem / barnegruppe