Håndball » Kontaktpersoner

Kontaktpersoner / trenere håndball

Kontaktpersoner i MIF IFF håndball har det meste av ansvaret for håndball - både som trenere, lagledere m.m.
Ta kontakt hvis du har spørsmål spesielt mot håndball. MIF IFF Styret kan også kontaktes for mer info.

LAGLEDERE / TRENERE

Gro Elisabeth Weum  mobil:   922 97 746    e-post:  gro.elisabeth@ebnett.no